Saturday, 24 September 2011

ਤਰਲੇ Maar k ਜਿੱਥੇ Pyaar ਪਾਇਆ

ਤਰਲੇ Maar k ਜਿੱਥੇ Pyaar ਪਾਇਆ

ਤਰਲੇ Maar k ਜਿੱਥੇ Pyaar ਪਾਇਆ,,,,
ਓਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ Da Ki ਫਾਇਦਾ,,,,,,,
ਜਿਸ Dil ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ Howe,,,,,,,
ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ Da Ki ਫਾਇਦਾ,,,,