Sunday, 11 March 2012

ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀ

Tere Door Jaan Da Supna Main
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜਿੰਦਗੀ,ਇਕ ਪਾਸੇ
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਪਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਜਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ
ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀ