Thursday, 12 July 2012

ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ Facebook ਤੇ

Aaj Kal Kudiyan Bahut Kharab Ne
ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ Facebook ਤੇ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ