Thursday, 22 November 2012

Jean ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਖਰੇ ਵਾਧੂ

Suit Wali Kehndi
Jean ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਖਰੇ ਵਾਧੂ, ਮੰਗਦੀ ਪੈਸੇ ਨਿੱਤ ਹਜਾਰ,
ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਲਾ Mitra,
ਬੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ