Thursday, 31 January 2013

Lokan Naal Kiti Tu Batheri Chat Ve

Net Pack Ve
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਬਥੇਰੀ Chat ਵੇ,
ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨੈਟ ਪੈਕ ਵੇ

English Version
Lokan Naal Kiti Tu Batheri Chat Ve,
Sadi Vari Muk Gaya Tera Net Pack Ve