Saturday, 23 August 2014

Bebe Mainu Bhi Kala Tikka Laundi Aa

Bebe Menu Bhi Kala Tikka Laundi Aa
ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਚ ਕੀ ਤੁੰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ,
.
.
.
.
.
.
ਨੀ
.
.
.
.
.
.
ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ

Mobile Version
Apne Hi Aap Ch Ki Tu Bani Firdi,
.
.
.
.
.
.
Ni
.
.
.
.
.
.
Bebe Menu Bhi Kala Tikka Laundi Aa