Monday, 3 November 2014

Oh Kehndi Jis Da Dar C Ohi Ho Gaya

Oh Kehndi Jis Da Dar C Ohi Ho Gaya
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਏਨੀ Chatting ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ

Mobile Version
Oh Kehndi Jis Da Dar C Ohi Ho Gaya,
Eni Chatting Karke Tuhade Naal Pyar Ho Gaya