Tuesday, 27 January 2015

Sade Tan Pyar Di Bas Chotti Jehi Kahani E

Dil Vich Haunke Te Akhian Ch Paani E
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਏ,
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਉਕੇਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਏ

Mobile Version
Sade Tan Pyar Di Bas Chotti Jehi Kahani E,
Dil Vich Haunke Te Akhian Ch Paani E