Thursday, 7 May 2015

Dil Di Gallery Vich Tere Mere Pose Sajna

Dil Di Gallery Vich Tere Mere Pose Sajna
ਦਿਲ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਚ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੋਜ਼ ਸੱਜਣਾਂ,
ਨਾਂ ਹੋਈ ਦੂਰ ਰਹੀਂ ਤੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਸੱਜਣਾਂ

Mobile Version
Dil Di Gallery Vich Tere Mere Pose Sajna,
Na Hoyi Door Rahi Tu Close Sajna