Sunday, 21 November 2010

ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ


ਬੇਵਸੀ

‘ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ’,
ਉਹ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ
ਫੇਰ ਪੁਛਿਆ, ਨਾਂ ਦੱਸ,
ਉਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝਾਕਣੀ
ਮੇਰੇ ਸੌਹੇਂ ਵਿਛ ਗਈ।

ਉਹ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ?’
ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ।
ਮੇਰਾ ਨਾਂ!
ਮੇਰਾ ਨਾਂ!!
ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ।

‘ਚੱਲ ਕੰਮ ਦੱਸ’
ਕੰਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ