Saturday, 5 May 2012

ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਜੀਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

Sacha Peer Te Changa Vazeer
ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਜੀਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਅੱਲੜਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ