Sunday, 17 June 2012

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ?

Father Love For Daughter
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਆ ਏਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ