Monday, 8 October 2012

ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਅਵੱਲਾ ਏ

A Mother's Love
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਅਵੱਲਾ ਏ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਝੱਲਾ ਏ
ਕੁਟਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਵੱਲਾ ਏ