Wednesday, 19 March 2014

Photo Khichdi Di Photo Koi Khich Gaya Hor

Photo Khichdi Di Photo Koi Khich Gaya Hor
ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਰ
ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗੲੇ ਮੋਰ

Mobile Version
Photo Khichdi Di Photo Koi Khich Gaya Hor,
Kamaal Ho Gayi,
Choran Nu Pai Gaye More