Thursday, 30 October 2014

Tere To Nahi Waqt To Naraz Han Main

Tere To Nahi Waqt To Naraz Han Main
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਖਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, 
ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ !!

Mobile Version
Tere To Nahi Waqt To Naraz Han Main,
Jo Tere Kol Kade Nahi Hunda Mere Layi

By: Sukh