Sunday, 18 December 2011

ਜਣੀ ਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ ਦਿੰਦੀ,ਕਿਸੇ ਦਾ Signal ਫੜੀਏ ਨਾ

Singh Is King
ਜਣੀ ਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ ਦਿੰਦੀ
ਕਿਸੇ ਦਾ Signal ਫੜੀਏ ਨਾ
ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਬਥੇਰਾ
ਐਰ ਗੈਰ ਤੇ ਮਰੀਏ ਨਾ