Sunday, 18 December 2011

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

Theka Sharab Desi And Angreji
ਇਕ ਦਾਰੂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ!!