Sunday, 18 December 2011

ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸੀ

You And Me
ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸੀ
ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਂ Marda ਸੀ, 
ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ..♥