Thursday, 14 March 2013

Matching Suit Paya Kar Ni

Pagg Patiala Shahi
ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਤੇ ਸਟਾਇਲ ਸਾਰੇ,
ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰ ਨੀਂ,
ਬੰਨਿਆਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ,
ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਕਰ ਨੀਂ

Mobile Version
Main V Hun Shad Te Style Saare,
Tu V Bahuti Shokini Na Laya Kar Ni,
Baneya Karu Main Pagg Patiala Shahi,
Tu V Hun Karke Matching Suit Paya Kar Ni