Thursday, 9 January 2014

Bari Barsi Khatan Gya C

Bari Barsi Khatan Gya C
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ,
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲੋਈ,
ਨੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਤੈਥੌਂ 12vi ਪਾਸ ਨਾ ਹੌਈ

Mobile Version
Bari Barsi Khatan Gya C,
Khat Ke Laiandi Loyi,
Ni Puthe Sidhe Waalan Waliye,
Tetho 12vi Pass Na Hoyi