Thursday, 5 June 2014

Tohar Tan Sadi Marne To Baad Bhi Hou

Tohar Tan Sadi Marne To Baad Bhi Hou
ਟੌਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਉ,
ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਆੳਣਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਉ

Mobile Version
Tohar Tan Sadi Marne To Baad Bhi Hou,
Loki Ture Aunge Te Yaar Modeya Te Hou