Wednesday, 21 September 2011

ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਬਣ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਜਾਵੇਂ

ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਬਣ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਜਾਵੇਂ

ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਬਣ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਜਾਵੇਂ
ਹਾਰ ਰੱਖਲਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਗਲੇ ਚ ਜੇ ਪਾਵੇਂ
ਗਜ਼ਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸਜਾ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਜੇਂ
ਦਿਲ ਕਰੇ ਦਿਲ ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਲਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਜੇ ਚੰਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਬਣਜੇਂ

ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ
ਲੱਖਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਮਸਾਂ
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਬਣਜੇਂ
ਦਿਲ ਕਰੇ ਦਿਲ ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਲਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਜੇ ਚੰਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਬਣਜੇਂ