Monday, 3 October 2011

ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ

ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ
♥ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ….
ਮੰਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈਏ….
ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਾਈਏ ਨਾ….
ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਰੋਕਣ ,
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ. ♥