Tuesday, 28 August 2012

ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਹਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀ, ਪਰ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਜਰੂਰ ਹੈ

Gagan Masoun - Rampura Phul
ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਹਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀ, ਪਰ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਲਝਨ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,