Thursday, 2 August 2012

ਚੱਲੋ ਨਾਲ Chandigarh ਦੇ Culture ਦੇ

Gurmukhi Kite Bhuleo Na
ਸਿੱਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ C++ ,Java ਵੀ,
ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ!

ਚੱਲੋ ਨਾਲ Chandigarh ਦੇ Culture ਦੇ,
ਪਰ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ!

ਵੇਖ ਅੱਧਨੰਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤਾਂਈ,
ਨੰਗ ਆਪਣਾ ਕੱਜਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ!

Net ਤੇ ਪੁਛੀਏ ਹਾਲ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ,
ਆਪਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ!

ਬਦਲਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ 17 ਵਾਲੇ Trend ਨੂੰ  ਤੱਕ,
ਕਿਤੇ ਚੁੰਨੀਆ ਲੈਣੀਆਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ!

ਸੁਣੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਂਕ ਨਾਲ ਜੁਗਨੀ
ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਵੀ ਲੋਕੋ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ!