Tuesday, 21 May 2013

Tere To Bina Hor Kuj Ni Changa Lagda

Tere To Bina Hor Kuj Ni Changa Lagda
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸੀ ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ,
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਨੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ

Mobile Version
Pehla Tan Gal Aini C Ki Tu Changa Laga C Dil Nu,
Te Hun Gal Eni Vad Gayi Ki Tere To Bina Hor Kuj Ni Changa Lagda