Sunday, 26 January 2014

Tu Hi Akhdi E Pendu Eh Gal Theek Ni

Tu Hi Akhdi E Pendu Eh Gal Theek Ni
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਲੰਢੀ ਜੀਪ ਨੀਂ,
ਓ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਦੀ ਏਂ ਪੇਂਡੂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨੀਂ,
ਕੁੜਤਾ ਪਜ਼ਾਮਾ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਵਾਇਆ ਏ,
ਦਰਜ਼ੀ ਨੇਂ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਵੱਡਾ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਏ,
ਕੀ Tommy ਤੇ ਕੀ Guchi ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੂ ਨੀ,
ਓ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਦੀ ਏਂ ਪੇਂਡੂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨੀਂ


Mobile Version
Ikk Tere Layi Main Lai Aaya Landi Jeep Ni,
O Tu Hi Akhdi E Pendu Eh Gal Theek Ni,
Kurta Pajama Main Abohar To Sawaya E,
Darji Ne Changa Bill Wada Ja Banaya E,
Ki Tommy Te Ki Guchi Ehdi Karu Rees Ni,
O Tu Hi Akhdi E Pendu Eh Gal Theek Ni