Sunday, 4 May 2014

Dhee Bhi Ho Jaye Baagi

Dhee Bhi Ho Jaye Baagi
ਜਦ ਪੁੱਤ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉੱਤੋਂ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਗੀ,
ਸਮਝੋ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾਗੀ ਸਿਖਰੋਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ

Mobile Version
Jad Putt Nikle Sharabi Utton Dhee Bhi Ho Jaye Baagi,
Samjho Bapu Di Pagg Daagi Sikhron Dheh Jande