Sunday, 21 November 2010

Fer Ayi Hai/Again, She has Come

Fer Ayi Hai/Again, She has Come

ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ
ਮੁਸ ਮੁਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ
ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ ਨਾਲ
ਕੱਜੀ ਹੋਈ, ਢਕੀ ਹੋਈ

ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ,
ਚਗਲੀ ਹੋਈ, ਛਟੀ ਹੋਈ
ਕੁਤਰੀ ਹੋਈ, ਛਿਜੀ ਹੋਈ
ਗੰਢੀ ਹੋਈ, ਤ੍ਰਪੀ ਹੋਈ.

ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ
ਫੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਅੰਗ,
ਸੁਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਬੰਦ,
ਆਕੜੀ ਹੋਈ, ਐਂਠੀ ਹੋਈ

ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਦਿਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ,
ਆਲਸੀ ਹੋਈ, ਹਫੀ ਹੋਈ
ਢਹਿ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ

ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ,
ਝਗ ਝਗ ਬੁਲੀਆ ਤੇ,
ਮੈਲ ਮੈਲ ਦੰਦੋ -ਦੰਦ ,
ਕੂੜ ਦੀ ਪੰਡ ਨਿਰੀ.
ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਫਾਈਲ
ਹਰਜਾਈ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ

Fer Ayi Hai Mus Mus Kardi Hoyi,
Libdi Hoyi Vich Naal, Kajji Hoyi Dhaki Hoyi

Fer Ayi Hai, Chagli Hoyi, Chatti Hoyi,
Kutri Hoyi, Chijji Hoyi, Gandi Hoyi, Tarpi Hoyi

Fer Ayi Hai Fulleya Hoya Ang Sang,
Sujeya Hoya Band Band, Aakdi Hoyi, Ath Hoyi

Fer Ayi Hai, Pure Dina De Nede, Aalsi Hoyi, Hafi Hoyi,
Dheh Dheh Paindi Hoyi

Fer Ayi Hai, Jhag Jhag Bullian Te, Mail Mail Dando Dand,
Kood Di Pand Niri,
Fer Ayi Hai File Harzai Aurat Di Tarah