Thursday, 1 September 2011

ਓਹ ਏਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ਮੋਹਬਤ ਨਾ ਕਰੀਓਹ ਏਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ਮੋਹਬਤ ਨਾ ਕਰੀ 
ਸੋਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਾ...