Wednesday, 21 September 2011

ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ

ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਮਹਿਫਲ

ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ,,,,,,,
ਮਾਸੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ,,,,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ 'ਚ,,,,,,,
ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ,ਤਰੀਕ ਨਾ ਪਾਈ,ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ,,,,,,