Monday, 3 October 2011

ਬਾਰੀਂ ਬਰਸੀਂ ਖੱਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ-ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਜਾਮਾਂ

ਬਾਰੀਂ ਬਰਸੀਂ ਖੱਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ-ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਜਾਮਾਂ
ਬਾਰੀਂ ਬਰਸੀਂ ਖੱਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ-ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਜਾਮਾਂ ਜਿਹੜਾ Comment ਨਾਂ ਪਾਵੇ , ਉਹ ਆਪਣੀਂ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ .......... 
ਕੁੜੀਉ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਉ, ਬੁਹਤੇ ਦੰਦ ਨਾਂ ਕੱਢੋ ਬਾਰੀਂ ਬਰਸੀਂ ਖੱਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ-ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂਆ ਜਿਹੜੀ Comment ਨਾ ਪਾਵੇ,ਉਹ ਆਪਣੇਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ