Friday, 7 October 2011

ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ Eh ਤਾਂ Ik ਪਲ ਦਾ ਝਾਕਾ

ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ Eh ਤਾਂ Ik ਪਲ ਦਾ ਝਾਕਾ
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ Eh ਤਾਂ Ik ਪਲ ਦਾ ਝਾਕਾ,
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ Kam ਹੈ Aauna ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਰਨਾ ਵਾਕਾ, 
ਖੜਦੇ Jo ਹਿੱਕ ਤਾਣ Ke ਗਿੱਦੜਾ ਵਾਂਗ ਭਜਦੇ ਨਾ,
ਨੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ Ton ਸੋਹਣੀ ਯਾਰਾਂ Ton ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਂ .