Wednesday, 28 December 2011

♥ ਇਹ ਅੱਲੜ ਜਵਾਨੀ ਲਾਟ ਜਿਹੀ ♥

Beautiful Love Story
♥ ਇਹ ਅੱਲੜ ਜਵਾਨੀ ਲਾਟ ਜਿਹੀ ♥
♥ ਤੇ ਫੁੱਲਾ ਤੌਂ ਵੀ ਸੋਹਲ ਚੰਨਾ ♥
♥ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵੇ ♥
♥ ਨਾ ਜਾਈਂ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਚੰਨਾ ♥