Thursday, 12 January 2012

Kal Lohri Hai - Heart Touching Punjabi Message

Dhee Punjab Di
ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਹੈ,
ਕੁੱਖ 'ਚ' ਪਲਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾਂ,
ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ..................... :((

Mobile Version
Kal Lohri Hai,
Kukh Ch Paldi Dhee Nu Kal Tak Dar Hi Ki Kite Wade Veere Di Lohri Vekhe Bina Hi Na,
Maape Menu........:((