Friday, 20 January 2012

ਨਾ ਕਰ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ,ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

Your Are My Love
♥♥♥♥ ਨਾ ਕਰ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ , ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ♥♥♥♥♥♥
ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ , ਪਰ ਸਾਥੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ