Monday, 13 February 2012

Kal C Jaffian Te Ajj Ne Pappian

Kiss Day 2013 - Punjabi Poetry
ਕੱਲ ਸੀ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਪੱਪੀਆਂ
ਦੱਸ ਰੱਬਾ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੱਗ ਤੇ

.
.
.
.
.
.
ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ

English Version
Kal C Jaffian Te Ajj Ne Pappian,
Das Rabba Ki Jeona Reh Geya Jagg Te,
.
.
.
.
.
.
Jihna Ne Na Layian Te Na Ditian Pappian