Monday, 12 March 2012

ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਫਨਾਹ ਸੋਹਣੀਏ

Cute Punjabi Girl
ਬੈਠੀ A ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ♥ ਸਾਡਾ ਚੂਰ,
ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਫਨਾਹ ਸੋਹਣੀਏ,
ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ
"Masoun" ਦੇ ਸਾਹ ਸੋਹਣੀਏ