Wednesday, 24 October 2012

ਮਿਰਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮੈ ਰਾਂਝਾ ਮਾਰਦੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ

Facebook Te Chatting
ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ,
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਿੱਤ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ,
ਫੋਨ-ਫਾਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ,
ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਿਹਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਰੜਕੇ,
ਹੀਰ ਰੁੱਸ ਗਈ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰਕੇ,
ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਫਸਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ,
ਹੁਣ ਹੀਰ ਲੱਭਦੀ ਮਿਰਜਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ,
ਮਿਰਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮੈ ਰਾਂਝਾ ਮਾਰਦੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ