Friday, 23 November 2012

ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ

Open Ground Ch Aao Saleo
ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ,
ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ,
OpEn GroUND 'ਚ ਆਉ SaLLeyO,
ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ