Friday, 22 February 2013

Tenu Apna Kehn Di E

Tenu Apna Kehn Di E
ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਈ ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਏ,
 ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਨਈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਏ

Mobile Version
Gal Saade Kalleyan Rehn Di Nai,
Tenu Apna Kehn Di E,
Khushi Mod Ke Behn Di Nai,
Tere Dil Vich Rehn Di E