Sunday, 16 June 2013

Vekhi Senti Na Hoji Mutiyare

Rampura Phul
ਅੱਖ ਚੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਟੌਹਰ ਅਨੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ,
ਵੇਖੀ ਸੈਂਟੀ ਨਾ ਹੋਜੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਵੇਖ ਅੱਖ ਵੈਲੀ ਯਾਰ ਦੀ

Mobile Version
Akh Chadi Te Much Khadi Tohar Anokhi Sarkar Di,
Vekhi Senti Na Hoji Mutiyare Vekh Akh Velly Yaar Di