Friday, 16 August 2013

College Main Bhi Ghat Janda Hun

College Main Bhi Ghat Janda Hun
College ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ,
ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਓਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੜਦੀ,
ਪਿੰਡ ਓਹਦੇ ਗੇੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਓਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ

Mobile Version
College Main Bhi Ghat Janda Hun,
Lecture Vich Oh Bhi Nahi Hun Wad Di,
Pind Ohde Gedi Main Bhi Ni Marda Te Ghar To Bahar Hun Oh Bhi Nahi Khad Di