Wednesday, 21 May 2014

Jattan Deyan Mundeyan Di Kismat Mari Hundi E

Jattan Deyan Mundeyan Di Kismat Mari Hundi E
ਜੱਟਾਂ ਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ,
"
"
"
"
"
"
ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ

Mobile Version
Jattan Deyan Mundeyan Di Kismat Mari Hundi E,
"
"
"
"
"
"
Mulakat Wale Din Pani Laun Di Wari Hundi E