Friday, 2 May 2014

Ni Mainu Puchdi C Game Kive Khedni

Ni Mainu Puchdi C Game Kive Khedni
ਨੀ ਤੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ, ਅੱਧ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ Cell ਨੀ,
ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ Game ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਨਈ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੇ Bell ਨੀ

Mobile Version
Ni Tu Lai Laya C Scheme Vich Balliye, Adh Mull Ch Kitaban De Ke Cell Ni,
Ni Mainu Puchdi C Game Kive Khedni, Tenu Launi Nahi C Aundi Kude Bell Ni