Wednesday, 1 August 2012

ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ - ਮੁਬਾਰਕ 2012

Rakhdi Diyan Mubarkan
ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਰੱਖੜੀ,
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।