Saturday, 25 June 2011

ਤਮੀਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ


BOY:- I Love You
ਕੁੜੀ:- ਤਮੀਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
BOY:-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਨੁੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ I Love You ..