Monday, 13 June 2011

Facebook Punjabi Status - ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ

Facebook Punjabi Status - ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋ 01:30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ..ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰ੍ਰੋਫਾਇਲ ਨਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚੋ.
۩ ਨੋਟ ۩ --> ਅੱਗੇ ਪਰੋਫ਼ਾਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ..?