Friday, 30 September 2011

ਹੇਇਆ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਓ ਤੇਰਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ

ਹੇਇਆ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਓ ਤੇਰਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ
ਨੀ ਮੈ ਪਿੰਡ ਤੋ ਬਲੌਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲੀਂਕ.
ਅਸੀ ਦੀਵਿਆ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੰਗੀਨ.
ਸਾਡੇ ਹੱਥਾ ਉਤੇ ਦਾਤੀਆ ਤੇ ਕਹੀਆ ਦੇਨੇ ਫੱਟ.
ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪੇ ਲਟ ਵਾਗੂੰ ਸੀਨਾ.
ਪੱਲੇ 4 ਕੁ ਜਮੀਨਾ.
ਹੇਇਆ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਓ ਤੇਰਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ..