Friday, 23 September 2011

ਕਰੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਸਰਦਾਰ

ਕਰੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਸਰਦਾਰ

ਕਰੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਸਰਦਾਰ,
ਜਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਬੰਨ ਨਾਭੀ ਪੱਗ ਜੀ ,
ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈਕੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ,
ਕਿਵੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋ ਅਲੱਗ ਜੀ........